Bezpečnost potravin

Odůvodněné stanovisko EFSA: stanovení přechodných MLR pro nikotin v čaji, výluhu z bylin, koření, šípku a čerstvých bylinách

Vydáno: 8. 3. 2011
Autor:

Maximální limit reziduí pro nikotin je překračován, proto požádali producenti surovin o stanovení vyšších přechodných MLR.

ETC (the European Tea Committee) a EHIA (the European Herbal Infusions Association) informovaly Evropskou komisi, že suroviny pro výrobu čaje a bylinných výluhů produkované v Evropě a třetích zemích mohou obsahovat vyšší koncentrace nikotinu než je povolený limit (0,01 mg/kg) stanovený v nařízení (ES) č. 396/2005. Důvody nečekané přítomnosti nikotinu v těchto výrobcích zkoumaly potravinářské podnikatelské subjekty. Ačkoliv existují určité náznaky, jak se rezidua nikotinu dostávají do potravinového řetězce (kontaminace plodin produkovaných v oblastech produkce tabáku, kontaminace během sušení, skladování, přípravy), je třeba další výzkum, který v budoucnu povede ke kontrole kritických výrobních kroků tak, že se zamezí této kontaminaci.
Jakmile se potravinářské podnikatelské subjekty dověděly o problému, bylo iniciováno zvýšené monitorování reziduí nikotinu. Producenti čaje a výluhů z bylin, také koření, šípků, čerstvých bylin z asi 50 zemí zajistili analytický rozbor 1332 vzorků. K rozboru byly použity vzorky pocházející z konvenčního i ekologického způsobu hospodaření. Výsledky byly prostřednictvím Evropské komise postoupeny EFSA. Na základě těchto výsledků požádaly ETC a EHIA Evropskou komisi o revizi existujících maximálních limitů reziduí (MLR) pro nikotin ve zmiňovaných plodinách. V příloze je k dispozici celý text článku, který obsahuje doporučené přechodné MRL.

Příloha: Setting of temporary MRLs for nicotine in tea, herbal infusions, spices, rose hips and fresh herbs (pdf, 2,2 MB, 50 stran)

Zdroj: EFSA