Bezpečnost potravin

Odstraňování vlhkosti z masa napomáhá v boji s Listerií

Vydáno: 30. 11. 2000
Autor:

Omezení vlhkosti masa v celém výrobním procesu včetně balení a skladování.

Ve Spojených státech amerických jsou zpracovávány různé způsoby jak čelit propuknutí nákazy způsobené mikroorganizmem Listerie. Je třeba zamezit výskytu tohoto mikroorganizmu, aby nedocházelo ke ztrátě příjmů a snížení prestiže jednotlivých potravinářských podniků. Řešení vzniklého problému lze provádět buď stanovením příčiny nebo uzavřením celého podniku. Ve Spojených státech amerických se klade zvláštní důraz na zachování veřejného zdraví, zamezení působení mikroorganizmu Listeria monocytogenes, který je všudypřítomný, intracelulární patogen je známý tím, že způsobuje kontaminaci potravin. Tyto mikroorganizmy mají schopnost se množit uvnitř hostitelských buněk a rozšiřovat se z buňky na buňku. Obvykle se Listerie vyskytuje v mase, drůbeži a v mořských plodech.
K zabránění propuknutí nákaz a k omezení vlhkosti byl pro tento účel použit prostředek Niagara „No Frost“®, kapalná sušící látka využívaná v systému odstraňování vlhkosti. Systém sušení je prováděn na vzduchu a sleduje se při něm teplota a probíhá celková kontrola kontaminace. Od zavedení tohoto systému odstraňování vlhkosti se nevyskytly žádné problémy s přítomností nežádoucích mikroorganizmů. Jsou vytvářeny vhodné podmínky okolního prostředí, tak aby spolehlivě fungoval systém zbavování se vlhkosti. Nežádoucí baterie jsou schopné přežívat v prostředí s různou intenzitou vlhkosti. Omezení vlhkosti je vhodné jak pro výrobu, tak i pro balení a skladování, kde jsou udržovány shodné podmínky bez předchozího zmrazení potravin.
Mnoho podniků zpracujících maso je závislých na nové technologii zajišťující regulaci vlhkosti a zabezpečují požadovaný stav bez přítomnosti mikroorganizmů.