Bezpečnost potravin

Odstraňování mikrobiální kontaminace z povrchu potravin živočišného původu

Vydáno: 27. 1. 2010
Autor:

Do 22.2.2010 se lze vyjadřovat k návrhu dokumentu EFSA na posuzování bezpečnosti a účinnosti látek pro odstraňování mikrobiální kontaminace.

Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ) uveřejnil revizi společného dokumentu panelu BIOHAZ a dřívějšího panelu AFC, který se týká podávání žádostí o schválení látek, které se budou používat při odstraňování mikrobiální kontaminace z povrchu potravin živočišného původu.
Původní dokument z roku 2006 vycházel z toxikologických hledisek, která se brala do úvahy v té době. Revidovaný dokument z roku 2010 o “poskytování údajů pro posuzování bezpečnosti a účinnosti látek pro odstraňování mikrobiální povrchové kontaminace potravin živočišného původu určených pro humánní účely” je v příloze.
K uvedenému návrhu lze do 22.2.2010 podávat připomínky a to na předepsaném formuláři.
 
 
Zdroj: EFSA