Bezpečnost potravin

Odpovědnost výrobců i distributorů ohledně označování potravin

Vydáno: 27. 7. 2007
Autor: pospisilova

Evropský soud potvrdil oprávněnost italské legislativy, podle níž distributor zodpovídá za správnost údajů na potravině.

V rámci revize požadavků na označování potravin v EU (směrnice 2000/13) bude zahrnuto i hledisko odpovědnosti výrobců i distributorů za správné označení výrobků. Je to důsledek nedávného soudního sporu (C-315/05), v němž Evropský soud 23. 11. 2006 rozhodl, že distributor Lidl Italia odpovídá za správnost označení prodávaných výrobků (lihovina vyráběná německou firmou Jürgen Weber obsahovala o 1 % méně alkoholu než bylo deklarováno). Podle italské legislativy totiž má distributor v tomto případě stejnou odpovědnost jako výrobce. Italská legislativa je platná, protože legislativa EU nemá pro tento aspekt stanovena pravidla – nespecifikuje kdo je zodpovědný, ani nestanovuje postihy.
Obecně lze říci, že zodpovědnost je společnou záležitostí výrobce i distributora (distributoři vyžadují od dodavatelů splnění norem kvality a navíc stále častěji prodávají zboží pod vlastní značkou).
Ovšem je problematické (prakticky i finančně), jak by měl distributor všechny údaje uvedené na výrobku ověřovat.