Bezpečnost potravin

Odmítání krmiva kontaminovaného mykotoxiny

Vydáno: 22. 12. 2008
Autor:

Již při velmi malém obsahu mykotoxinu DON v krmivu vykazují prasata nižší chuť přijímat krmivo.

Že prasata reagují velmi citlivě na přítomnost mykotoxinů v krmivu je známo. Nyní ale kanadští vědci prokázali, že již kontaminace krmiva v řádu jedné miliontiny má za následek pokles jeho příjmu prasaty. Při procentickém zastoupení mykotoxinu DON (deoxyvalenol) v rozmezí jedné až dvou miliontin zůstává v krmném žlabu nezkonzumováno až pět procent krmiva. Při zvýšení podílu mykotoxinu v krmivu na čtyři miliontiny nechávají prasata již celou čtvrtinu krmiva ladem, uvedla odbornice na genetiku a šlechtění rostlin Dr. Anita Brule-Babelová z univerzity ve Wisconsinu. Pokud chovatel předloží prasatům obilí kontaminované DON v procentuálním poměru převyšujícím pět miliontin, odmítají ho prasata kompletně.
 
I když tento mykotoxin nevykazuje zdánlivě žádné zvlášť zatěžující účinky na reprodukci, varují vědci chovatele, aby ani nepatrně kontaminované krmivo mykotoxiny nezkrmovali suchostojným nebo kojícím prasnicím.
 
Futterverwiegerung schon bei geringsten Mykotoxin-Mengen
DLG-Mitteilungen, 2008, č. 12, s. 11