Bezpečnost potravin

Odložení povinného označování čiřicích přípravků u vín

Vydáno: 16. 2. 2011
Autor: ing. Irena Suková

Vinaři dostanou příležitost prokázat, že čiření pomocí vaječného albuminu, lysozymu a mléčného kaseinu nevyvolává alergie.

Seznam alergenních složek v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES o označování potravin pozměněné směrnicí 2007/68/ES zahrnuje i výrobky z vajec a mléka. Vzhledem k tomu, že změny v pravidlech označování mají dopad na průmysl, stanovila směrnice 2007/68/ES dočasné opatření, podle něhož  lze uvádět na trh až do vyprodání zásob určité potraviny označené podle starých pravidel před 31. květnem 2009.
Vedle toho bylo vinařům  postupně umožněno odložit povinné označování alergenů u určitých vín (definovaných v nařízení 479/2008/ES) při použití vaječného albuminu nebo mléčného kaseinu k čiření vína stanovením přechodného období do 31. 12. 2010 (nařízení 415/2009/ES).
Avšak vzhledem k tomu, že odvětví vína vypracovalo nové vědecké studie o alergenitě kaseinu a vaječného albuminu, které dokazují, že vína čiřená kaseinem a vaječným albuminem v souladu se správnou výrobní praxí pravděpodobně nemohou vyvolávat nežádoucí alergické reakce, bylo vydáno nařízení  umožňující další odklad.
Nařízení 1266/2010/ES mění směrnici 2007/68/ES, pokud jde o požadavky na označování vín tak, že  u vín (odpovídajících nařízení 1234/2007/ES) uvedených na trh nebo označených před 30. červnem 2012 umožní  prodej do vyprodání zásob.

Úřední věstník EU, L 347, 31.12.2010, s.27