Bezpečnost potravin

Odkofeinování zeleného čaje

Vydáno: 8. 9. 2010
Autor:

Nový postup vypracovaný v Číně vede k zachování ostatních aktivních složek zeleného čaje.

Zelený čaj je oblíbený nápoj, který je bohatý na antioxidanty. Pro vysoký obsah kofeinu (2–5 %) však musí někteří konzumenti hlídat jeho spotřebu. V posledních letech se objevil na trhu v Evropě a USA čaj a jeho produkty, které mají nízký obsah kofeinu nebo jsou zcela bez kofeinu. Technologie pro odstraňování kofeinu z čaje tak nabývají na významu.
V současné době se odstraňování kofeinu z čaje provádí extrakcí pomocí metylenchloridu a etylacetátu. Použití těchto rozpouštědel však často vede k současnému odstranění dalších aktivních složek čaje. Kvalita odkofeinovaného materiálu získaného výše uvedenými rozpouštědly se mění v těchto parametrech: množství izolovaného kofeinu, zbylé katechiny a rezidua rozpouštědel.
Za novou a zdokonalenou separační a extrakční technologii se považuje extrakce oxidem uhličitým v nadkritickém stavu. Extrakční proces lze ještě podpořit ultrazvukem.
Výzkumníci v Číně vypracovali postup odstraňování kofeinu ze zeleného čaje pomocí extrakce superkritickou tekutinou za podpory ultrazvuku. Podmínky odstraňování kofeinu následně optimalizovali, čímž dochází k minimálnímu poškození aktivních složek zeleného čaje.
 
Zdroj: Journal of Food Science 75, 2010, č. 4, s. C363–C368