Bezpečnost potravin

Ochrana zvířat při usmrcování

Vydáno: 24. 11. 2009
Autor:

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Ochrana zvířat při porážení nebo usmrcování je upravována právními předpisy Společenství od roku 1974 a směrnicí 93/119/ES byla zásadním způsobem posílena. Byly však zjištěny velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy při provádění uvedené směrnice a bylo poukázáno na zásadní problémy a odlišnosti v oblasti zacházení se zvířaty, které mohou mít dopad na konkurenceschopnost mezi provozovateli podniků.
 
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 stanovuje pravidla pro usmrcování zvířat chovaných nebo držených pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo jiných produktů, jakož i pro usmrcování zvířat za účelem depopulace a pro související úkony.
Nové nařízení nahrazuje směrnici 93/119/ES. Bude se aplikovat od 1.1.2013.
 
Pro lepší pochopení změn, které nové nařízení přináší, uveřejnila Evropská komise materiál Nové nařízení v 6 otázkách a odpovědích a dále přehled aktivit, které vedly k přijetí nového nařízení.