Bezpečnost potravin

Ochrana zvířat během přepravy: navigační systém

Vydáno: 18. 6. 2008
Autor:

Připravuje se revize nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Specifikace navigačního systému.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele zahájilo online veřejnou diskusi týkající se ochrany zvířat během přepravy. Účelem této diskuse je shromáždit informace od co možná nejvíce zdrojů, tj. od národních autorit, zainteresovaných subjektů a veřejnosti, o různých aspektech implementace současné legislativy v této oblasti a o možných dopadech její revize. Tato diskuse bude probíhat do 7. srpna 2008.
 
 
Navigační systémy
Podle nařízení (ES) č. 1/2005 jsou pro dopravní prostředky přepravující dobytek po dobu delší než osm hodin povinné navigační systémy. Pro nové dopravní prostředky od ledna 2007 a pro všechny dopravní prostředky od ledna 2009.
Aby se lépe prosadila ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005, snaží se Komise vytvořit standardy pro navigační systémy. Navigační systém umožní monitorovat a dosledovat pohodu zvířat během přepravy. Společné výzkumné středisko (JRC) v EU již udělalo první krok, řada studií k tomuto tématu ještě probíhá. Další podrobnosti lze najít na speciální internetové adrese.
Komise připravuje zprávu o navigačním systému se zaměřením na lepší využití dat získaných z dopravních prostředků. Uvedená zpráva bude prezentována Radě a Evropskému parlamentu na konci roku 2008.