Bezpečnost potravin

Ochrana proti půdním škůdcům

Vydáno: 27. 7. 2008
Autor:

Vzhledem k nedostatku a nízké účinnosti chemických přípravků proti půdním škůdcům probíhá v SRN intenzivní výzkum biologické a integrované ochrany.

Metody, které by poskytly pěstitelům spolehlivou ochranu proti drátovcům v bramborách a dalších plodinách, proti osenicím v zelenině nebo nosatcům na chmelu a okrasných rostlinách, stále ještě chybí. Proti škůdcům žijícím v půdě často nejsou k dispozici žádné přípravky na ochranu rostlin. Navíc chemické přípravky většinou nezasáhnou larvy, které způsobují hlavní škody. Proto je potřeba vyvinout biologické metody proti půdním škůdcům, pravděpodobně s využitím hlístic, bakterií nebo hub. Integrovanou ochranou se v SRN od března zabývá osm výzkumných institucí. Nositelem projektu je Spolkový ústav pro zemědělství a výživu (BLE). Koordinaci zajišťuje Julius Kühn-Institut (JKI), spolkový výzkumný institut kulturních rostlin v Braunschweigu. Projekt je financován spolkovým ministerstvem zemědělství.