Bezpečnost potravin

Ochrana proti červci citroníkovému

Vydáno: 2. 4. 2009
Autor:

Firma Koppert Biological Systems prezentovala na veletrhu IPM v německém Essenu nový užitečný organismus – parazitickou vosičku Coccidoxenoides perminutus – k biologické ochraně proti červci citroníkovému na okrasných rostlinách.

Firma Koppert Biological Systems, NL-Berkel en Bodenrijs prezentovala na veletrhu IPM v německém Essenu nový užitečný organismus k biologické ochraně proti červci citroníkovému na okrasných rostlinách.
Tento druh červce (Planococcus citri) představuje stále větší problém na zelených a kvetoucích nádobových rostlinách, ale i na řezaných květinách jako růže a gerbera. Po kolonizaci rostliny červci často prodělávají vývoj na jednom místě. Mohou však přežívat i několik měsíců bez potravy a ukrývat se ve skulinách stolů nebo skleníku. Kromě tohoto druhu se v přírodě vyskytují i jiné druhy červců. Nový způsob ochrany založený na parazitaci vosičky Coccidoxenoides perminutus (ochranná známka Planopar) však lze použít pouze proti nejčastěji se vyskytujícímu druhu Planococcus citri. Proto je před aplikací důležité přesně určit druh červce.
Samičky pouze 1,3 mm velké černé vosičky parazitují převážně druhé larvální stadium červce. Každá samička může naklást až 150 vajíček a žije přibližně sedm dní. Optimální teplota pro aplikaci se pohybuje mezi 20 a 30 °C. Parazitická vosička se prodává ve stadiu kukly v lahvičkách po 5 000 kusech. V závislosti na teplotě se z kukel líhnou dospělci maximálně po 12 dnech. Vzhledem k tomu, že ve většině kultur je práh škodlivosti červce velmi nízký, doporučuje se přistoupit k aplikaci preventivně, popř. již při velmi malém napadení.
Monatsschrift, 97, 2009, č. 3, s. 206–207