Bezpečnost potravin

Ochrana porostů hrachu

Vydáno: 4. 6. 2007
Autor: pospisilova

Ve třetí dekádě května byly zaznamenávány zvýšené nálety kyjatky hrachové do porostů hrachu

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA, OBO Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00
 
Č.j.: 38/07-33000                                                                           V Plzni, dne 29. května 2007
Ochrana porostů hrachu proti kyjatce hrachové
   Ve třetí dekádě května byly zaznamenávány zvýšené nálety kyjatky hrachové do porostů hrachu. Střední výskyty již byly lokálně zjištěny v okresech Klatovy, Plzeň jih. Vzhledem k jejich poměrně značné rozmnožovací schopnosti je potřeba sledovat další šíření v porostu, a zároveň i omezující vlivy (stav predátorů v porostu – larvy slunéčka, pestřenek, zlatooček apod., nepříznivé vlivy počasí). V případě prudkého nárůstu populace je potřeba k zamezení škod použít chemickou ochranu.
   Chemické ošetření se provede na plochách se středními a silnými výskyty, tzn. při zjištění minimálně 3 – 5 kyjatek hrachových v průměru na 1 rostlinu, kdykoliv v průběhu vývoje porostu.
 
K ošetření je možné použít přípravky:
Přípravek
Dávka
(1,kg.ha-1)
Účinek na včely
Ochranná lhůta
(dny)
Poznámka
Decis Flow 2,5
0,2
PR
7
1)
Decis EW 50
0,1
PR
7
 1)
Decis 15 EW
0,3-0,35
7
 1)
Decis MEGA
0,1
PR
7
 1)
Karate Zeon 5 CS
0,1
14
200-600 l vody/ha
Karate 2,5 WG
0,2
N
AT
2)
Nurelle D
0,6
J
14
před květem
Pirimor 50 WG
0,5
3-konz/14-krm.
300-600 l vody/ha
Sumithion super
1,5
J
14
 
Talstar 10 EC
0,1
Š
14
 
Účinek na včely:
      J = jedovatý, Š = škodlivý, N = relativně neškodný
      PR = riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné (Označení účinku na včely podle § 42 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb.)
Poznámka:
1)  Ošetřený hrách nesmí být zkrmován.
2)  Přípravek je povolen do spotřebování zásob při dodržení doby použitelnosti.                                                                                                 
                                         
Vratislav B u š e k
Vedoucí OBO SRS Plzeň
Za správnost: Zahradníková