Bezpečnost potravin

Obsah organického cínu v rybách

Vydáno: 10. 11. 2008
Autor:

Podle studie provedené ve Finsku je v mořských rybách desetinásobné množství organocínu než ve sladkovodních.

Finský úřad pro bezpečnost potravin (EVIRA) publikoval studii zaměřenou na koncentraci organického cínu (OT) ve sladkovodních rybách ve Finsku. Impulsem k provedení studie bylo vybudování nového super-přístavu v Helsinkách v r. 2005. Záměrem bylo zjistit, do jaké míry lze ryby považovat za bezpečné, které oblasti rybolovu jsou kontaminované a do jaké vzdálenosti od přístavů nebo průmyslových zón kontaminace dosahuje.
Dříve se organickému cínu nevěnovalo příliš pozornosti, protože se předpokládalo jeho štěpení a rozptýlení v prostředí. Ukázalo se však, že poločas rozpadu OT je mnohem delší, tedy nikoli roky, ale za některých okolností i desetiletí. Největší význam mají sloučeniny obsažené v nátěrech lodí použité za účelem biocidní ochrany, které však byly začátkem r. 2008 v EU zakázány. Tyto biocidy bývaly používány i při výrobě papíru, plastů, při konzervaci dřeva a v rybích farmách.
Podle studie je nejvíce kontaminovanou oblastí záliv u Helsinek – Vanhankaupunginlahti, kde bylo u vylovených okounů zjištěno průměrně 181 μg/kg (v rozmezí 27 – 528 μg/kg). U okounů vylovených v okolí průmyslové zóny ve Varkaus bylo naměřeno jen 28 μg/kg, i když v sedimentech byly koncentrace vysoké. Z přístavních měst byla nejvyšší kontaminace zjištěna u ryb z Naantali, průměrně 175 μg/kg (v rozmezí 18 – 332 μg/kg). Ryby z aquakultur jsou velmi čisté.
Studie dále dokumentuje velkou variabilitu mezi různými druhy ryb ze stejné oblasti, což je zřejmě způsobeno různým způsobem příjmu stravy a různým metabolismem. Ryby, o nichž je známo, že akumulují dioxiny a PCB, jako baltický losos, sleď či šprot, však neakumulují obdobně organocín. Ten je zachycován nejvíc okouny, štikami a cejny.
Organické sloučeniny cínu jsou akumulovány i v lidském organismu, a tak působí na orgány dlouhodobě. EFSA stanovil sumární hodnotu TDI pro látky jako TBT, DBT, TPhT a DOT na 0,25 μg/kg tělesné hmotnosti.
Na stránkách úřadu Evira je zpráva k dispozici ve finštině.
EU Food Law, 2008, č.361, s. 22-23
Další informace