Bezpečnost potravin

Obsah akrylamidu v čínských potravinách

Vydáno: 21. 1. 2009
Autor:

Analýza 349 vzroků tradičních čínských potravin ukázala, že příjem akrylamidu z potravin v Číně je nízký.

O akrylamidu je známo, že působí na člověka jako neurotoxin, u zvířat se projevují jeho karcinogenní účinky. V Číně provedli průzkum, v rámci kterého se zjišťoval obsah akrylamidu v různých kategoriích populárních čínských potravin. Vyšetřoval se vliv použitých surovin a zpracovatelských metod na obsah akrylamidu u 349 populárních potravin.

Z průzkumu vyplynulo, že se akrylamid nacházel ve všech vzorcích potravin kromě nápojů na bázi čaje (tea drink) a pitné vody. Nejvyšší obsah akrylamidu byl nalezen v bramborových výrobcích. Koncentrace akrylamidu v tradičních čínských potravinách se pohybovaly od méně než 10 až po 190 µg/kg, což je výrazně méně než u smažených bramborových výrobků.

Získané údaje o obsahu akrylamidu v potravinách jsou důležité pro předběžný odhad expozice čínské populace akrylamidu ze stravy. Ta se odhaduje na 0,38 µg/kg tělesné hmotnosti za den, což je relativně nízká expozice ve srovnání s údaji uváděnými FAO/WHO. Byly rovněž vypočteny hranice expozice, při kterých se akrylamid projevuje jako neurotoxin (1318), reprodukční toxin (5250) a karcinogen (787 µg/kg tělesné hmotnosti/den). Údaje naznačují, že riziko neurotoxicity a reprodukční toxicity je zanedbatelné, avšak rizikem pro lidské zdraví jsou karcinogenní účinky akrylamidu.

 

Zdroj: Food Additives & Contaminants: Part B, 1, 2008, č. 2, s. 85–92