Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Objevující se rizika a jejich definice do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Objevující se rizika a jejich definice

Vydáno: 17.8.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Vědecký výbor EFSA schválil definici objevujících se rizik. Některá z nich jsou uvedena.
Vědecký výbor EFSA na svém plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 9.–10. července 2007, schválil definici “objevujících se rizik” (emerging risks). Tuto definici bude brát do úvahy pracovní skupina EFSA pro vědeckou spolupráci (ESCO) k problematice objevujících se rizik, která zahájí svou činnost ke konci roku 2007. Níže jsou uvedeny příklady objevujících se rizik a to v oblastech, pro které má EFSA mandát.
 
Příklady objevujících se rizik a jejich indikátory:
1. Nové vědecké údaje ukazující na dříve neznámé toxické vlastnosti látek vyskytujících se v potravinách a krmivech.
2. Nový trend u onemocnění neznámé etiologie postihujících člověka, zvířata nebo rostliny.
3. Výskyt epidemií v souvislosti s neobvyklými hrozbami, např. takovými, jako je serotyp 8 modrého jazyka, Flavivirus, Usutu virus nebo se species Salmonella nebo Campylobacter, u kterých došlo k vývoji mnohonásobné antimikrobiální rezistence.
4. Analytické a diagnostické výsledky získané novými metodami schopnými detektovat viry jako příčiny onemocnění z potravin, které byly dříve zřídka diagnostikovány, protože chyběly příslušné metody.
5. Okolnosti, které mohou mít důsledky, např.:
– detekce vysoce toxických kontaminantů v zásobnících vody na zavlažování.
6. Neobvyklé agronomické a povětrnostní podmínky, které podporují proliferaci plísní produkujících toxiny (např. aflatoxiny, ochratoxiny a patuliny), produkci toxických metabolitů rostlin (např. glykoalkaloidy, kyanogenní glukosidy, furokumariny) nebo zvyšování agresivity méně virulentních patogenů.
7. Nové metody produkce plodin, např. nové techniky sklizně, metody skladování nebo přepravy, ale i biotechnologické techniky, které podporují v rostlinách nebo rostlinných produktech v souvislosti se stresem nové (neočekávané) nebo již existující (re-occurring) přírodní toxiny.
8. Nové metody produkce zvířat pro potravinářské účely, které podporují nové (neočekávané) nebo již existující infekce související s produkcí i neinfekční onemocnění a stresové reakce u zvířat a narušující jejich pohodu (welfare).
9. Neočekávané škodlivé vlivy na životní prostředí jako důsledek emisí tekutých, pevných a vzdušných polutantů, např. antimikrobiální rezidua nebo pesticidů/GMO, které ovlivňují neplánované species.
10. Výskyt epidemií způsobených býložravými rostlinnými škůdci v souvislosti se změnou klimatu, hybridizací species.
11. Nositelé škůdců bez projevů příznaků, pro které neexistují žádné rutinní detekční metody, kteří jsou schopni přenášet škůdce do nativních rostlinných druhů.
 
Indikátory, které jsou relevantní pro jednotlivé výše uvedené příklady objevujících se rizik, se pravděpodobně liší případ od případu.
 
EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021