Bezpečnost potravin

Objasnění mechanismu alergické reakce na arašídy

Vydáno: 8. 2. 2008
Autor:

Byla vyšetřena příčina vážných anafylaktických reakcí na arašídy.

Faktor aktivující destičky (Platelet-Activating Factor, PAF) je důležitý mediátor (zprostředkovatel) anafylaxe u zvířat. Zjistilo se, že intervence, které blokují PAF, zamezují fatální anafylaxi. V časopise New England Journal of Medicine byl uveřejněn pod názvem “Platelet-Activating Factor, PAF Acetylhydrolase, and Severe Anaphylaxis” článek, který uvádí výsledky z první studie zaměřené na vyšetřování úlohy PAF a PAF acetylhydrolázy (enzymu, který inaktivuje PAF) v anafylaxi u lidí.
Autoři měřili koncentrace PAF v séru a aktivitu PAF acetylhydrolázy u 41 pacientů, u kterých již dříve došlo k anafylaktické reakci a u 23 kontrolních pacientů. Aktivita PAF acetylhydrolázy v séru byla také měřena u 9 pacientů s alergií na arašídy, u kterých došlo k fatální anafylaxi a byla porovnána s aktivitou u řady různých kontrolních skupin, např. pacientů (dospělých a dětí) bez alergie, dětí s mírnou alergií na arašídy, pacientů s nefatální anafylaxí, dětí, které zemřely, přičemž příčinou nebyla anafylaxe a dětí s astmatem ohrožujícím i neohrožujícím život.
Mezi koncentrací PAF v séru a vážností anafylaxe byla zjištěna přímá úměra, mezi aktivitou PAF acetylhydrolázy v séru a vážností anafylaxe nepřímá úměra. U pacientů s fatálními anafylaktickými reakcemi na arašídy byla aktivita PAF acetylhydrolázy významně nižší než u pacientů z kterékoliv kontrolní skupiny. Z výsledků studie vyplynulo, že selhání PAF acetylhydrolázy při anaktivaci PAF může přispívat k závažnosti anafylaxe. Výzkumníci věří, že tato studie by mohla případně vést k vývoji metod, které budou předpovídat, kdo je z osob, které prodělaly mírnou až vážnou anafylaxi, nejvíce ohrožen na životě a také k vytvoření určitého způsobu léčby, např. enzymové substituční terapie.
Autoři docházejí k závěru, že je zapotřebí provést další studie v této oblasti, neboť mohou existovat další chemické látky, které tělo uvolňuje a které se podílejí na anafylaxi.