Bezpečnost potravin

Obiloviny je třeba adaptovat na vyšší teploty

Vydáno: 16. 10. 2008
Autor:

Adaptační strategie šlechtění spočívá v křížení s ranějšími odrůdami a odrůdami tolerantními k suchu a vyšším teplotám.

Podle názoru odborníků klimatické změny nemají na růst obilovin jen negativní vliv. Vyšší obsah CO2 je v zásadě pozitivní, stejně jako vyšší teploty na podzim, v zimě a na jaře. Problematická jsou však horka v létě.
Největší výzvou pro šlechtitele jsou změny v ročním chodu srážek. V zimě se očekává více srážek (především dešťových), na jaře přibližně stejné množství, v létě však podstatně méně – a právě v tomto období obiloviny potřebují srážky pro nalévání zrna. Odborníci počítají s kratší vegetační dobou a zkrácením fáze nalévání zrna v důsledku vyššího stresu z horka v době dozrávání.
Adaptační strategie šlechtění obilovin proto spočívá v křížení s ranějšími odrůdami a odrůdami tolerantními k suchu a vysokým teplotám. V současné době probíhají rozsáhlé odrůdové zkoušky na suchých stanovištích v Rakousku a východní Evropě. Odborníci počítají s trendem převažujícího pěstování ozimých obilovin nad jarními. K tomu je třeba přihlédnout také při šlechtění.