Bezpečnost potravin

Obezita údajně souvisí s nízkým příjmem sacharidů

Vydáno: 27. 8. 2009
Autor:

Podle kanadské dotazníkové studie je riziko nadváhy a obezity u osob s nízkým příjmem sacharidů 65 %, zatímco u osob s vysokým příjmem sacharidů jen 51 %.

Studie provedená na kanadské univerzitě Mc Master v Hamilton, Ontario, sledovala vliv skladby stravy na obezitu a nadváhu. Účastníky výzkumu byli respondenti studie Canadian „Community Health Survey, Cycle 2,2“, z r. 2004. Bylo vybráno 4 451 zdravých dospělých účastníků, u nichž byla zjištěna výška a váha a kteří nepraktikují extrémní diety (pod 560 kcal nebo přes 6 000 kcal denně). Údaje byly získány formou 24hodinových dotazníků a vyhodnocovány speciální metodou USDA. Byl posouzen celkový příjem energie, věk, fyzické cvičení, pohlaví, kuřáctví, vzdělání a příjmy.
Bylo zjištěno, že významný vliv na problémy s hmotností má příliš nízký podíl sacharidů ve stravě. U čtvrtiny účastníků s nejnižším podílem sacharidů ve stravě byla pravděpodobnost nadváhy a obezity 65 %, zatímco u čtvrtiny s nejvyšším příjmem sacharidů jen 51 %. Žádná taková souvislost rizika obezity a nadváhy nebyla zjištěna pokud jde o příjem celkových tuků nebo bílkovin nebo vlákniny nebo třeba zeleniny. K tomu však je nutno říci, že příjem vlákniny mezi 13 a 22 g denně zdaleka nedosahoval doporučených hodnot (25 g pro ženy a 38 g pro muže) a že příjem nasycených tuků byl vyšší než doporučený.
Nejvyšší příjem sacharidů byl zjištěn častěji u mladých, u žen, u nekuřáků a u osob s nižšími příjmy. U těchto osob byl nižší celkový příjem energie, bílkovin a tuků, ale více vlákniny. Podstatně vyšší však byl u této skupiny příjem cukrů (103 proti 46 g denně).
Ve výsledcích studie však není specifikováno podrobnější složení přijímaných sacharidů. Studie nezohledňuje fyzickou namáhavost práce, jen volnočasovou fyzickou aktivitu. Výsledky studie jsou zpochybňovány i proto, že byly založeny pouze na 24hodinovém výkazu vypracovaném testovanými subjekty, který nemusí mapovat obvyklý způsob stravování.

Food Business News, 5, 2009, č. 11, s. 14