Bezpečnost potravin

Obavy z šíření genů rezistence

Vydáno: 15. 5. 2008
Autor:

EFSA musí znovu přešetřit bezpečnost GM-brambor Amflora. EFSA kromě toho iniciuje další výzkum rezistence patogenů vůči fluorochinolonům.

Komise vrátila úřadu EFSA k přešetření stanovisko týkající se geneticky modifikovaných brambor (Amflora – EH92 527-1) se zvýšeným obsahem škrobu, pro které společnost BASF žádá o schválení nejen pěstování v EU, ale i využití do potravin.
Původní stanovisko EFSA z r. 2004 je zpochybňováno, pokud jde o rezistenci vůči antibiotikům (kanamycin a neomycin) a proto, že hodnocení rizika není vyvážené. Je namítáno, že použitý markerový gen nptII rezistence pro antibiotika, který byl původně zařazen do kategorie 1 (jako vhodný pro komerční využití) má být zařazen až do kategorie 2 (tzn. vhodné pro polní pokusy, nikoli pro komerční využití – rezistence vůči chloramfenikolu, ampicilinu a streptomycinu). Do kategorie 3 patří geny s rezistencí pro amikacin a tetracykliny, které vůbec nepřicházejí v úvahu ani pro polní pokusy.
Komise požádala o další zkoumání na základě připomínky EMEA (Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků), že antibiotika na bázi aminoglykosidů nabývají na významu při prevenci a léčení nemocí. Ačkoli kanamycin a neomycin se nepoužívají příliš často, jsou k využívání vyvíjeny obdobné látky.
Další zkoumání musí vyjasnit, do jaké míry jsou antibiotika kanamycin a neomycin nezbytná.
Podle vyjádření „zelených“ by neměl být problém, aby BASF příslušný gen odstranil.
 
Úřad EFSA dále z vlastí iniciativy zveřejnil návrh, podle něhož je nutné věnovat se výzkumu potravin z hlediska šíření antimikrobiální rezistence.
V první řadě je nutné stanovení kritérií pro posouzení rezistence.
Jednou z priorit by mělo být zabránění rezistenci známých patogenů vůči fluorochinolonům (souhrnné označení skupiny antibiotik). Největší význam z hlediska fluorichinolové rezistence má drůbež. Také je třeba sledovat rezistenci bakterií z vepřového a drůbežího masa vůči cefalosporinům (další skupina antibiotik) – zvyšuje se rezistence vůči antibiotikům i u chovatelů prasat.
EU Food Law, 2008, č. 343, s. 1-2. 4