Bezpečnost potravin

Obavy z nadměrné fortifikace n-3 mastnými kyselinami

Vydáno: 8. 10. 2009
Autor:

Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik varuje před přídavkem omega-3 mastných kyselin z ryb, řas nebo etylesterů mastných kyselin do potravin, které tyto látky přirozeně neobsahují.

K dotazu úřadu EFSA ohledně názoru na fortifikaci širokého spektra potravin oleji z mořských řas uznanými za potraviny nového typu vydal německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) varovné stanovisko. Podle BfR může mít vysoký příjem mastných kyselin (MK) za následek zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, negativní vliv na imunitní systém a zvýšenou pravděpodobnost krvácení.

Výsledkem zkoumání BfR je doporučené maximální množství n-3 MK (DHA a EPA), jejichž zdrojem jsou oleje z ryb a  řas nebo etylestery mastných kyselin, a sice 1,5 g/den. Podle názoru BfR by potraviny, které přirozeně mastné kyseliny neobsahují (např. nealkoholické nápoje), jimi neměly být obohacovány. Varování BfR však přichází příliš pozdě, a sice v době, kdy již bylo rozhodnuto o schválení aplikace MK z řasy Schizochytrium (fa Martek Biosciences Corp., rozhodnutí 2009/778) a řasy Ulkenia (fa Lonza, rozhodnutí 2009/777) do pekařských výrobků, snacků a nealko nápojů. Při schvalování nebyl nadměrný přívod n-3 MK připomínkován.


EU Food Law, 2009, č. 404, s.23-24