Bezpečnost potravin

Obama vyzval k aktualizaci legislativy týkající se bezpečnosti potravin

Vydáno: 28. 5. 2009
Autor:

Z iniciativy prezidenta Obamy vznikla pracovní skupina pro bezpečnost potravin a byly spuštěny její internetové stránky.

Dne 14.3.2009 americký prezident Obama oznámil, že dojde k vytvoření pracovní skupiny pro bezpečnost potravin, kterou povede ministr zdravotnictví a ministr zemědělství. Úkolem této pracovní skupiny bude radit v tom, jak aktualizovat národní systém bezpečnost potravin. Půjde například o novelizaci zákonů týkajících se bezpečnosti potravin tak, aby vyhovovaly požadavkům 21. století, zlepšit by se měla koordinace práce na ministerstvech. Dalším úkolem nové skupiny bude zajistit, že nové zákony, které mají zajišťovat zdraví Američanů, budou nejen navrhovány, ale také prosazovány.
 
Pracovní skupina vytvořená na základě požadavku prezidenta Obamy spustila dne 21.5. 2009 internetové stránky: www.foodsafetyworkinggroup.gov/. Prostřednictvím těchto stránek budou spotřebitelé informováni o současném systému bezpečnosti potravin (viz LEARN). Pro svou práci bude pracovní skupina přijímat náměty od subjektů zainteresovaných v oblasti bezpečnosti potravin a organizací (viz PARTICIPATE). Pracovní skupina chce zůstat otevřená a být k dispozici široké veřejnosti, a proto zřizuje mailing list – zasílání aktuálních informací zájemcům na jejich mail (viz STAY INFORMED).
Ministerstvo zemědělství USA (USDA) vydalo ke spuštění internetových stránek tiskovou zprávu.

Zdroj: IFT (27.5.2009)