Bezpečnost potravin

O welfare zase v Brně

Vydáno: 18. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.9.2008.

Bude to již 15. odborná konference věnovaná ochraně zvířat a welfare, která se bude konat v Brně dne 24. září v Pavilonu profesora Klobouka. Letos je výjimečná tím, že se koná při příležitosti 90. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity.
 
Konferenci Ochrana zvířat a welfare 2008 pořádá Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně, Státní veterinární správa ČR a Ústřední komise pro ochranu zvířat.
 
Jelikož jde o akci s mezinárodní účastí, mohou se ti, kdo do Brna zavítají, setkat se zkušenostmi a názory odborníků nejen českých, ale i z řady ostatních zemí. O  roli veterinárních lékařů v ochraně zvířat pohovoří zástupce ministerstva zemědělství Nizozemí, několik odborníků ze Slovenska (Zemědělské univerzity v Nitře, Výzkumného ústavu v Nitře, Veterinární a potravinářské správy aj.) promluví o problematice klecových chovů drůbeže, o mléčné produkci dojnic, či o zdravotním stavu telat. Celkový pohled na vývoj problematiky welfare a ochrany zvířat v ČR přednese Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR. Určitě zajímavým příspěvkem bude ten od Pavla Brávka, pracovníka DG SANCO v Irsku, který se bude věnovat metodám utrácení drůbeže v objektech při likvidaci ohnisek nebezpečných nákaz. Zazní zde zajímavé příspěvky od vysokoškolských odborníků i od pracovníků Státní veterinární správy ČR, například o problematice chovu kaprů, králíků, prasat, o stresu selat, chovu psů, o studijních programech na Zemědělské univerzitě v Praze, a celá řada dalších.
 
Jistě nelze vyjmenovat všechna zajímavá témata, nicméně z předchozí „ochutnávky“ je snad zřejmé, že ambiciózní program očekávání návštěvníků splní. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, je zřejmé, že problematika ochrany zvířat a péče věnovaná jejich pohodě neboli welfare je velkým tématem, které orgány státního veterinárního dozoru berou velmi vážně. Efektem je nejen spoluúčast na pořádání této konference, ale především vykonávání veterinárního dozoru v chovech hospodářských zvířat a prevence i součinnost při řešení případů týrání zvířat v zájmových chovech.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR