Bezpečnost potravin

O malichitové zeleni u ryb

Vydáno: 21. 10. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.10.2009.

Malachitovou zeleň nikoli
Čas od času se objeví problém se zjištěním malachitové zeleni v rybách. O co jde? Za prvé je třeba říci, že malachitová zeleň se nesmí u chovných ryb používat – výslovně není povolena!
A za druhé dodat, že používat se může jen u akvarijních rybiček. To znamená, že u ryb konzumních se s rezidui této látky státní veterinární dozor nesmí setkat!
 
Případné zneužití malachitové zeleně, a to obzvláště u pstruhů, kontrolujeme v rámci monitoringu cizorodých látek. Bohužel za malachitovou zeleň jako protiplísňový prostředek, který se dříve používal na ošetření (koupel) jiker pstruhů, není adekvátní náhrada, takže se setkáváme s ojedinělými měřitelnými hodnotami reziduí malachitové zeleně. V takových případech jsou ryby pozastaveny, nesmí se vylovit až do doby poklesu hladiny reziduí na neměřitelný obsah. Problém malachitové zeleně je problém prakticky v celé EU, a to právě kvůli absenci náhrady.
 
Proto Komise doporučuje stanovovat rezidua malachitové zeleně až v rybě v tržní zralosti. Zodpovědností provozovatele potravinářského podniku, ale i chovatele, je uvádět do oběhu potravinu (surovinu) zdravotně nezávadnou. Smyslem státní kontroly je pak přesvědčit se, zda je tento základní princip potravinového práva dodržován. Je tedy možné potvrdit, že chovy tržních ryb Státní veterinární správa ČR sleduje. Orgány veterinárního dozoru vyšetřují odlovené ryby ze sádek před jejich zamýšleným uvedením do oběhu. A jedině jsou-li v pořádku, je možné je do tržní sítě uvolnit.
 
V poslední době jsme se s rezidui malachitové zeleně v našich chovech nesetkali. Pouze v případě ryb cizího původu, a to bylo naposledy v červnu, a to při kontrole zásilky pstruhů ze zahraničí. Tehdy nebyla celá zásilka propuštěna na trh v ČR a byla vrácena zpět dodavateli.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR