Bezpečnost potravin

O kvalitě evropských potravin

Vydáno: 9. 2. 2007
Autor: pospisilova

Z konference zabývající se problematikou kvality potravin a jejich značení.

Potraviny, vyprodukované v EU i dovezené ze třetích zemí, musí před vstupem na vnitřní trh Evropské unie splňovat vysoká kritéria zdravotní nezávadnosti. Systém označování kvality potravinářských výrobků má však stále jisté nedostatky.

 

Zemědělci v členských zemích EU také musí pečovat o životní prostředí a chovat dobytek v přijatelných podmínkách a splňovat podmínky welfare. Označení hygienicky nezávadných potravin je prostředkem komunikace mezi spotřebitelem a výrobcem, přičemž nejlepší stupeň označení kvality potravin může výrobci zpřístupnit klíčové trhy.

 

Konference, která se konala na počátku týdne na toto téma pod patronací komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelové, se účastnili pozvaní odborníci a investoři.

 

První den konference byl rozdělen do čtyř sekcí. První sekce se zaměřila na ekonomickou problematiku v oblasti schémat označování kvality potravin. Hovořilo se o tom, jaké náklady a výhody přináší tato schémata farmářům a jestli mají další dopady na rozvoj venkova, například rozvoj turismu, na infrastrukturu či zvýšení zaměstnanosti a také o tom, jestli mají spotřebitelé vůli platit vyšší ceny za kvalitnější potraviny.

 

Ve druhé sekci se účastníci konference zabývali typy schémat označování kvality potravin operujících v Evropské unii, jaké požadavky musí jednotlivá schémata naplňovat, aby se shodovala s pravidly vnitřního trhu. Součástí semináře byla také prezentace názorů veřejnosti na označování potravin.

 

Třetí sekce diskutovala schémata označování kvality potravinářských výrobků v mezinárodním kontextu, například jaký dopad mohou mít tato schémata na import ze třetích zemí či jakým způsobem by bylo možné distributorům potravin z těchto zemí zjednodušit přístup na vnitřní trh.

 

Čtvrtá sekce ze zabývala pohledem zblízka na schémata označování kvality potravin, především na jejich praktickou stránku. Cílem bylo najít nejefektivnější způsob kontroly kvality potravinářských produktů, benchmarkingu a vzájemného uznávání.

 

V úterý 6.února 2007 byly prezentovány výsledky seminářů všech čtyřech sekcí a v závěru konference přednesla svůj projev komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová.

 

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova ve své závěrečné řeči mj. řekla: „Tato konference nám dala jasnou připomínku toho, že úroveň standardů výroby potravin, o kterou usilujeme v rámci vnitřního trhu EU, je velice vysoká. Jsou zde standardy bezpečnosti a hygienické nezávadnosti, které jsou splňovány veškerými potravinami na vnitřním trhu, ať už byly vyprodukovány v EU a nebo mimo ni.“ Dále konstatovala, že bychom „mohli být na tyto standardy hrdí. V době, kdy se veřejnost stále obává závadnosti potravin, bychom měli konzumentům připomenout, že převládající většina našich zemědělců a výrobců respektuje tyto standardy sedm dní v týdnu a 365 dní v roce.“

 

 

Zdroj: Euractiv.cz, 7. 2. 2007