Bezpečnost potravin

Nutriční značení potravin

Vydáno: 11. 3. 2010
Autor:

Nutriční značka ve Velké Británii by měla obsahovat tři prvky: barvu světelného semaforu, text a % GDA.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 10.3.2010 v Cardifu, odsouhlasil zavedení jednotného postupu uvádění výživové hodnoty na čelní straně výrobku (front-of-pack, FOP). To nejlépe napomůže spotřebitelům vybírat při nákupu zdravější potraviny.
Potravinářským subjektům se doporučuje, aby používaly všechny tři prvky, o kterých nezávislý výzkum provedený ve Velké Británii zjistil, že napomáhají spotřebitelům interpretovat nutriční informace. Jde o:
– barvy světelného semaforu (červená, žlutá a zelená),
– text (vysoký, střední nebo nízký),
– podíl z doporučeného denního množství (% GDA).
 
Z uvedeného vyplývá, že FSA nebude podporovat značení na FOP, které používá pouze % GDA. % GDA by se měla kombinovat buď s barvami světelného semaforu nebo textem. Ideálně by nutriční značka měla obsahovat všechny tři prvky.
Podniky by měly zajistit, že tyto informace budou na obalu zřetelně vidět a budou nápadné. Aby se zamezilo matení spotřebitelů, neměly by se používat jiné barvy než barvy světelného semaforu. Kromě toho by měla být informace o velikosti porce reálná a ne zavádějící. Nutriční značky by se měly používat na širším okruhu zpracovaných balených potravin.

FSA vypracoval k problematice nutričního značení na čelní straně výrobků obsáhlý dokument (z 10.3.2010), ve kterém jsou jednotlivé typy nutričních značek vyobrazeny (viz příloha).
 
Příloha: Front of Pack (FOP) nutritional labelling (pdf, 2,15 MB, 177 stran)
 
Zdroj: FSA