Bezpečnost potravin

Nutriční tvrzení „nyní obsahuje o X % méně…“

Vydáno: 20. 1. 2010
Autor:

Evropská komise projednává mj. možnost použití dalšího nutričního tvrzení v případě, že potravina obsahuje alespoň o 10 % méně příslušné látky než dříve.

EK projednává možnost použití tvrzení „nyní obsahuje o X % méně…“, které by mohlo být  považováno za rovnocenné nutričním tvrzením uvedeným v příloze nařízení 1924/2006/ES jako „se sníženým obsahem (energie,  tuku, nasycených tuků apod.)“,  „bez přidaného cukru“, s velmi nízkým obsahem soli“ a „bez soli“. Tvrzení by mělo být možno uvádět v případě  změněného produktu, který bude obsahovat alespoň o 10 % méně příslušné živiny než původní potravina. V případě tvrzení o nasycených tucích, musí přepracovaná potravina obsahovat o 10 % méně z celkového obsahu nasycených a trans mastných kyselin. Tvrzení tohoto typu bude možné uvádět jen po dobu jednoho roku od zavedení nového výrobku.

Dalším tématem projednávaným koncem listopadu 2009 Stálým výborem pro potraviny (SCF) byla požadovaná míra snížení obsahu příslušné látky, která je podmínkou pro použití tvrzení „se sníženým obsahem….". Některé členské státy chtějí zachovat dosud platné snížení o 30 % místo 25% snížení, které by bylo v souladu s Codex Alimentarius.

Komise jednoznačně odmítá pokusy o prodloužení přechodného období pro neschválená nutriční tvrzení po 19. lednu 2010.

Dále byla vedena diskuse o možné diferenciaci tvrzení pro tuhé a kapalné potraviny, pokud jde o bílkoviny, vlákninu, vitaminy, minerální látky a absenci energie. Není podpora pro variantu, aby se obsah živiny vztahoval na 100 kcal.


EU Food Law, 2009, č. 418, s. 8-9