Bezpečnost potravin

Nutriční obsah organické pšenice se téměř neliší od tradičně pěstované

Vydáno: 24. 3. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky nedávné studie  ukazují, že nutriční obsah organicky pěstované pšenice je v zásadě stejný jako u pšenice pěstované tradičními postupy.

Podle výsledků studie publikované v časopisu Americké chemické společnosti Journal of Agricultural &Food Chemistry je nutriční obsah organicky pěstované pšenice v zásadě stejný jako u pšenice pěstované tradičními postupy. Organicky pěstovaná pšenice se může odlišně označovat a prodávat za vyšší ceny, ovšem aminokyselinový profil, obsah cukrů a dalších metabolických látek obsahuje stejné množství jako pšenice pěstovaná konvenčními metodami. V rámci výzkumu, který byl prováděn pracovníky Institutu pro biochemii cereálií a brambor (Institute for Biochemistry of Cereals and Potatoes) při Federal Research Centre for Nutrition and Food (BfEL), byly získány výsledky, které pravděpodobně představují v současné době nejucelenější metabolický profil pšenice z organického, resp. konvenčního zemědělství. Dříve prováděné studie se sice zabývaly rovněž stanovením obsahu klíčových nutričních látek, byly v nich ovšem použity vzorky z tržní sítě a od drobných prodejců, a nebyly brány v potaz vlivy rozdílných agronomických postupů. Cílem nejnovějšího výzkumu bylo získat metabolický profil pšenice pěstované za srovnatelných konvenčních a organických podmínek. Byla analyzována pšeničná zrna z dlouhodobého biodynamického, bioorganického a konvenčního systému zemědělství poblíž Basileje, ze sklizně 2003. Bylo detektováno 250 a identifikováno 52 různých metabolitů, které byly seskupeny do pěti skupin obsahujících 14 aminokyselin, 11 cukrů a cukerných derivátů, 5 alkoholických cukrů, 12 organických kyselin a dalších 10 metabolitů. Pouze 8 metabolitů ukázalo významnější rozdíly založené na zemědělské praxi. Rozdíly v úrovni aminokyselin mezi organicky a konvenčně pěstovanou pšenicí byly vyhodnoceny jako zcela bez efektu na nutriční hodnotu. U cukrů a alkoholických cukrů, které jsou důležité pro chuť a jakost zrna, nebyly zjištěny žádné rozdíly v obsahu glukózy, fruktózy, sacharózy, maltózy ani erytrózy-4-P. Nicméně byly detektovány malé, ale významné rozdíly v množství myo-inositolu, které bylo vyšší u organické pšenice. Významné rozdíly byly rovněž nalezeny u některých organických kyselin. Způsobem pěstování nebyly zapříčiněny ani žádné rozdíly v nukleotidech. Statistická analýza dat ukazuje, že stav metabolitů pšeničného zrna z organického, resp. konvenčního pěstování se neliší v koncentraci u 44 metabolitů, což dokazuje téměř nulový, nebo pouze nepatrný dopad různého systému pěstování. Nebyly tudíž detektovány extrémní rozdíly ve složení metabolitů a jakosti pšeničného zrna. Provedený výzkum nepotvrdil snížený přísun živin k zrnu, protože produkce asimilátů, která se odráží v množství cukru a alkoholických cukrů v zrnu, nebyla nijak významně ovlivněna. Studie v kombinaci s výsledky dalších výzkumů rovněž ukázala, že nižší produkce organicky pěstované pšenice je výsledkem menšího počtu zrn a ne jejich hmotnosti. Organické zemědělství je ale vhodnou alternativou konvenčního zemědělství minimálně proto, protože používá méně hnojiv a žádné pesticidy nebo herbicidy, přičemž poskytuje zrno stejné nutriční hodnoty. V některých evropských zemích je organicky obděláváno až 8 % zemědělské půdy.