Bezpečnost potravin

Nutriční databáze: databáze N-nitrososloučenin

Vydáno: 1. 2. 2010
Autor:

Prezentace na 32. konferenci o národních a nutričních databázích. Otava (Kanada), květen 2008.

Ve dnech 14.–18.5.2008 se konala v Otavě (Kanada) 32. konference o národních nutričních databázích (National Nutrient Databank Conference, NNDC). Akce, která se uskutečnila pod názvem “Nutriční databáze bez hranic”, se zúčastnili odborníci z Kanady a USA. Na program konference bylo zařazeno 35 ústních a 38 posterových prezentací. Program 32. NNDC.
 
Speciální číslo časopisu Journal of Food Composition and Analysis 22S (2009) je sborníkem 17 příspěvků, které na konferenci zazněly. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ZPK.
 
 
N-nitrososloučeniny tvoří skupinu látek, které vznikají reakcí oxidů dusíku se sekundárními nebo terciárními aminy nebo amidy. Výzkum přítomnosti N-nitrososloučenin v potravinách dosáhl vrcholu v letech 1970–1980 a dále počátkem 21. století.
Na základě údajů uveřejněných v odborné literatuře (47 odkazů) byla vytvořena databáze N-nitrososloučenin (23 sloučenin) v potravinách (500 potravin). Obsahuje 4301 položku. Následně byla databáze uspořádána do 39 podskupin potravin: od potravin s vysokým obsahem N-nitrososloučenin (uzeniny, šunka, špek, lančmít, sekaná, vnitřnosti, pivo) po nízký obsah N-nitrososloučenin (zelenina, zrniny, čerstvé mléčné výrobky aj.)
Ačkoliv existují důkazy o karcinogenitě N-nitrososloučenin a v potravinách se tyto látky vyskytují, dosud nebyla uvedená databáze použita ke kvantifikaci příjmu N-nitrososloučenin ze stravy ve studiích zaměřených na sledování vývoje rakoviny u populace.
 
Zdroj: Journal of Food Composition and Analysis 22S, 2009, s. S42–S47