Bezpečnost potravin

Nutná revize limitů pro kadmium

Vydáno: 2. 9. 2009
Autor:

Dosavadní tolerovatelná hodnota kadmia 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti je podle úřadu EFSA příliš vysoká a navíc je extrémně vysoký skutečný přísun kontaminovaných potravin.

EK a experti členských států projednávají otázku limitů kadmia. Podle nedávné tiskové zprávy  EFSA by tolerovatelný limit měl být třikrát nižší než dosavadní přípustná hodnota týdenního příjmu TWI = 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti, stanovená JECFA a potvrzená vědeckým výborem SCF.
Podle stanoviska úřadu EFSA (EFSA-Q-2007-138) pochází 90 % expozice kadmiem právě z potravin. Nejvyšší obsah je v mořských řasách, rybách a dalších mořských živočiších, čokoládě a některých suplementech. Rizikové jsou i houby, olejnatá semena, vnitřnosti, luštěniny, zelenina, škrobnaté hlízy a maso a masné výrobky. 
Vysoký obsah kadmia v potravinách vede k tomu, že řada osob překračuje stanovenou TWI a
osoby s vysokou spotřebou potravin kontaminovaných rtutí, děti a vegetariáni by mohli dosahovat více než dvojnásobek TWI.
Podle nejnovějších poznatků je zvýšený příjem kadmia statisticky spojen se zvýšením rakoviny plic, dělohy, varlat a prsou.

EU Food Law, 2009, č. 402, s. 7