Bezpečnost potravin

Nový Zéland zavádí povinou fortifikaci chleba jodem

Vydáno: 27. 3. 2008
Autor:

V září roku 2009 má na Novém Zélandu vstoupit v platnost nové nařízení o povinné fortifikaci chleba  (s výjimkou nekvašeného a organického) jodem.

Narůstající problém jodového deficitu se na Novém Zélandě má řešit fortifikací chleba, ke které by u většiny druhů mělo dojít během příštích 18 měsíců. Po několik let dochází u Novozélanďanů ke snižování množství konzumovaného jodu. Důvodem je jednak přirozeně nízká hladina jodu v půdě, jednak snižování přívodu jodu. Poslední průzkum zaměřený na celkovou stravu obyvatel Nového Zélandu ukázal, že spotřeba jodu je na Novém Zélandě výrazně nižší než u obyvatel jiných zemí. Jod je pro člověka esenciální živina a jeho deficit je spojen s řadou zdravotních problémů. Přestože je potřebné množství jodu velmi malé, je životně důležitý pro thyroidní hormony k udržování tělesného metabolického stavu a podpoře normálního růstu a vývoje dětí. Příliš nízké hladiny jodu u dětí nevratně poškozují vývoj inteligence. Proto Novozélandský Úřad pro bezpečnost potravin (NZFSA) stanovil povinnost pro výrobce chleba nahrazovat nejodovanou sůl v chlebu solí jodovanou. Výjimkou jsou organické výrobky a nekvašený chléb (např. tortilla). Přírodně vysoký obsah jodu vykazují potraviny jako mořské produkty, mléčné výrobky a vejce. Výrobci chleba mají do září roku 2009, kdy vejde nové nařízení definitivně v platnost, dost času na to, aby provedli ve svých závodech potřebné změny v technologii výroby a značení výrobků. Rovněž je třeba poskytnout dostatek času na zvýšení výroby jodované soli. Více informací na adrese