Bezpečnost potravin

Nový výbor EFSA pro koordinaci posuzování rizika pesticidů

Vydáno: 24. 9. 2008
Autor:

Tzv. “Pesticide Steering Committee” začne plně pracovat od 1.1.2009.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zřizuje nový výbor, který má posílit úlohu EFSA při posuzování bezpečnosti aktivních látek používaných v pesticidech. Výbor bude tvořit platformu pro spolupráci a konzultaci mezi různými subjekty zapojenými do posuzovaní rizika z pesticidů.
“The Pesticide Steering Committee” bude plně funkční od 1.1.2009. Bude složen z expertů odpovědných za proces posuzování rizika z pesticidů na národní úrovni i ze zástupců EFSA a Evropské komise.
Význam EFSA na poli posuzování rizika z pesticidů se zvyšuje. V roce 2007 byl proveden značný podíl práce. Byl vypracován vědecký základ pro současnou revizi maximálních hladin reziduí (MRL) u širokého okruhu pesticidů. EFSA v současné době posuzuje MRL u dalších 15 pesticidů, jejichž používání vzbuzuje obavy a na základě prověřování existujících pesticidů stanovuje jejich nové MRL.
 
Zdroj: EFSA