Bezpečnost potravin

Nový skandál v Itálii

Vydáno: 24. 9. 2008
Autor:

Strouhaný sýr pocházející ze známé italské společnosti obsahovala vedle krysích exkrementů, zbytků umělých hmot také prastarý sýr.

Řím (lme) – Itálie se otřásá pod tíhou nového potravinového skandálu. Jak oznámila italská média, měla známá společnost vyrábějící sýry a zpracovávající potraviny prodat 12 000 tun strouhaného sýra typu parmezán. Tento výrobek však vedle krysích exkrementů a zbytků plastů obsahoval také prastarý sýr. Z vyšetřování příslušných úřadů vyplynulo, že 3 000 tun tohoto zboží byly prodány „načerno“, takže příjemci nejsou známí. Několik odbytových cest by mělo směřovat také do Německa. Řádění zůstalo dlouho neodhaleno, protože pracovníci příslušných úřadů, odpovědných za dozor a kontrolu, byli podplaceni.       
 
Rattenkot, Uraltkäse, Plastikreste: Erneut Gammelkäseskandal in Italien
[cit. 2008-09-22], www.animal-health-online.de