Bezpečnost potravin

Nový rychlý test na antibiotika v mléce

Vydáno: 27. 10. 2008
Autor:

Testovací kit TetraStar firmy Neogen Corp., distribuovaný společností Chr. Hansen operativně zjišťuje rezidua tetracyklinu v mléce.

Společnost Chr. Hansen rozšířila řadu distribuovaných testovacích souprav (kitů) společnosti Neogen Corp. na detekci reziduí antibiotik v mléce o test TetraStar. TetraStar detekuje rezidua tetracyklinu, chlortetracyklinu a oxytetracyklinu a doplňuje test BetaStar, kterým lze detekovat antibiotika beta-laktamové skupiny vč. amoxicilinu, ampicilinu, cepharipinu, cloxacilinu a penicilinu. Předností je rychlost testu (dává výsledek v šesti minutách) a mimořádná jednoduchost. Rychlé testování při přejímce mléka poslouží k informaci ohledně splnění legislativně stanovených limitů reziduí a k informaci o tom, zda rezidua nebudou působit proti produkčním kulturám při zpracování mléka.
EDM, 2008, č. 5, s. 28