Bezpečnost potravin

Nový přístup EU k pěstování GMO

Vydáno: 3. 9. 2010
Autor:

Dává členským státům větší volnost. Otázky a odpovědi k novému přístupu EU k pěstování GMO (v češtině).

Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou organismy (např. rostliny a živočichové), u kterých byly genetické charakteristiky uměle modifikovány tak, aby získaly novou vlastnost. Potraviny a krmiva, které obsahují nebo jsou složeny z takovýchto GMO nebo jsou vyrobeny z GMO se nazývají geneticky modifikované potraviny a krmiva.
Aby se zajistilo, že vývoj moderní biotechnologie a specifičtěji GMO probíhá naprosto bezpečně, vytvořila EU legislativní rámec regulující GM potraviny a krmiva v EU. Tento legislativní rámec EU pro GM potraviny a krmiva se vyhodnocuje.
 
K nejnovějšímu vývoji:
 
Nový přístup EU k pěstování GMO
 
Dne 13.7.2010 Komise schválila obsáhlý návrh, který dává určitou volnost členským státům. Tento návrh představuje nový flexibilní přístup Komise k pěstování GMO, který bere do úvahy přání členských států, ale zároveň zachovává, že se autorizace provádí na základě pevných vědeckých poznatků. Existující systém autorizace v EU prováděný na vědeckém základě tak zůstává nezměněn.
 
K dispozici je:
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Ekonomickému a sociálnímu výboru a Výboru pro regiony, které vysvětluje nový přístup o volnosti členských států při rozhodování o pěstování GM plodin.
– Nové doporučení Komise týkající se koexistence GM plodin s plodinami z konvenčního nebo ekologického systému produkce. Jde o návod na vytvoření národních opatření koexistence tak, aby se zamezilo nezávěrné přítomnosti GMO v konvenčně a ekologicky produkovaných plodinách. Toto nové doporučení dává členským státům větší flexibilitu při definování koexistenčních opatření. Pokud jde o hladiny nezáměrné přítomnosti GMO, dovoluje jim například, aby byly nižší než 0,9 %, což je prahová hladina stanovená EU legislativou.
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který se týká revize GMO legislativy (směrnice 2001/18/ES) pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování GMO na jejich území.

 

Zdroj: Evropská komise

GM potraviny a krmiva (Vědecká stanoviska EFSA a rozhodnutí Komise týkající se autorizace GM potravin a krmiv.)