Bezpečnost potravin

Nový přírodní insekticid plumbagin

Vydáno: 16. 12. 2008
Autor:

Portugalští výzkumníci provedli výzkum insekticidních účinků rostliny rosophyllum lusitanicum, která má složky působící proti kůdci - vrtalce Liriomyza trifolii.

    Dr Ken Cockshull, emeritní odborný asistent z organizace Warwick HRI, vyzdvihuje poslední zjištění zahradnického výzkumu.
     Vrtalka Liriomyza trifolii je vážný škůdce mnoha skleníkových plodin a jsou naléhavě potřebná účinná opatření ochrany proti ní. Jeden slibný přístup je používání složek, které se přirozeně vyskytují v rostlinách. Portugalští vědci ve svém výzkumu použili listy rostliny s insekticidními účinky – rosnolistu lusitánského (Drosophyllum lusitanicum), protože obsahují „plumbagin“, složku, která má různé biologické aktivity.
     Tato rostlina je původní v lokalitě Algarve v Portugalsku. Listy byly sbírány z přírody, sušeny dva dny při 40 oC, rozemlety na prášek a pak extrahovány n-hexanem. Výhonky rostliny byly také množeny v systému tkáňové kultury předtím, než byly extrahovány. V laboratoři byly  shromažďovány dospělé samičky vrtalek a drženy o hladu, než začaly pokusy.  Byly připravovány rostlinné extrakty o různých koncentracích a pak testovány v kontaktní zkoušce. Veškerý hmyz, který byl v kontaktu s nejvyšší koncentrací rostlinného extraktu, zahynul za den, hmyz, který byl krmen rostlinným extraktem, také zhynul, ale později.
     „Plumbagin“ byl hlavní insekticidní přítomnou složkou, ale jeho účinnost byla pravděpodobně zvýšena jinými menšinovými složkami extraktu. Je povzbudivé, že vhodný rostlinný materiál by mohl být rozmnožován použitím technik tkáňových kultur. Využívání této rostliny k těmto účelům by také mohlo zajistit, že přírodní populace této rostliny a její přirozená stanoviště nebudou narušována.