Bezpečnost potravin

Nový návrh nařízení o označování potravin

Vydáno: 28. 11. 2007
Autor: pospisilova

Komise hodlá předložit Parlamentu a Radě návrh nařízení požadující povinné nutriční označování potravin.

V souvislosti s diskusemi o nutričním označování zpracovala Komise (zdravotní komisař Markos Kyprianu) nový koncept návrhu nařízení. Na přední straně obalu mají být deklarovány tuky, nasycené tuky, cukr, sůl a energie. Kromě hodnot vztažených na 100 g nebo 100 ml výrobku by mělo být povinné uvádět i procentní podíl živiny z doporučené denní dávky (to je v souladu s tzv. Guideline Daily Amounts – GDA, propagovanými společnostmi Kellogg´s, Tesco a konfederací CIAA). Za určitých podmínek by se uváděl výhradně obsah v porci, a sice v případě balení po porcích, nebo pokud budou Komisí stanoveny velikosti porce pro určité výrobky.
Komise (a také GDA) vychází ze základního denního příjmu, který např. pro ženy činí:
  • Energie: 2000 kcal
  • Tuky: 70 g
  • Nasycené tuky: 20 g
  • Sacharidy: 90 g
  • Sůl: 6 g
Energetická hodnota by měla být uváděna i u alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2 %. Uvažuje se i o tom, že by se uváděl obsah škrobů, polyolů, trans-tuků, mono- a polynenasycených tuků a určitých vitaminů a minerálů. Tyto údaje by byly povinné v případě použití nutričních tvrzení.
Měl by být ponechán prostor pro různá národní označovací schémata, a přechodná doba pro malé podniky.
Je zpracován seznam výjimek, tzn. potravin, které by nutričnímu označování nepodléhaly:
nezpracované jednosložkové potraviny, byliny a koření, jednosložkové potraviny, u nichž bylo provedeno uzení či zrání jako káva, čaj, vinný ocet, aromata, aditiva, enzymy a potraviny, u nichž je největší plocha menší než 25 cm2.
Je také navrženo, aby minimální velikost písma byla 8 pt a aby byla zakázána určitá pozadí, na nichž je písmo nečitelné.
Zvlášť mají být zpracována pravidla pro dobrovolné údaje.
Nový návrh pojednává o veškerých náležitostech označování potravin včetně uvádění podílu masa, informace o ozáření nebo o přidané vodě.
Do konce r. 2007 se očekává přijetí konečného návrhu Komisí. Poté bude návrh nařízení zaslán k připomínkování Parlamentu a Radě. Lze očekávat, že projednávání bude trvat ca dva a půl roku. Konfederace CIAA to však považuje za nežádoucí zásah do fungování jednotného trhu.