Bezpečnost potravin

Nový evropský vzdělávací program celoživotního učení – Lifelong Learning Programme

Vydáno: 31. 1. 2007
Autor: pospisilova

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru a Ústav zemědělských a potravinářských informací pořádá seminář.

 dne 13. února 2007                                                                    

v Praze 2 – Vinohrady, Slezská 7, ve Velkém sále – přízemí v Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Program semináře

9:00 – 9:30

Prezence účastníků

 

9:30 – 9:45

Zahájení

Zástupci Asociace a ÚZPI

 

9:45 – 10:00

Nový program celoživotního učení EU

Lektor: lektoři jednotlivých programů

 

10:00 – 10:45

Novinky v Programech Comenius a Grundvig

Lektor: Ing. Jana Pávková

 

10:45 – 11:00

Novinky v Programu Leonardo da Vinci

Lektor: Mgr. Jan Trnka, Ing. Klára Fabianková

 

11:00 – 11:30

Přestávka

 

11:30 – 12:30

Finanční mechanismy FM EHP/Norska

Lektor: Mgr. Barbora Závodská 

12:30 – 13:00

Program studijních pobytů pro ředitele a vedoucí pracovníky škol

Lektor: Ing. Jitka Schubertová

 

13:00 – 14:00

Finanční rámec projektů. Jak vyplnit přihlášky.

Lektoři jednotlivých programů

Přihlášku na seminář zašlete prosím na adresu: hovorkova@uzpi.cz , nebo potvrďte telefonem na číslo 227 010 353

nejpozději do pátku 8. února 2007.