Bezpečnost potravin

Nový britský model pro předpovídání rizika plísně cibulové

Vydáno: 12. 9. 2008
Autor:

Britský výzkumník z organizace Warwick HRI vyvinul nový model pro předpovídání rizika výskytu plísně cibulové (Perenospora destructor).

     Milioncast je nový model předpovídání rizika plísně cibulové (Peronospora destructor) na základě prostředí farmy a funguje tak, že započítává sporulaci patogenu, vlhkost listů a období latence. Tento předpovídací model, který vyvinul Dr. Roy Kennedy z britské výzkumné organizace Warwick HRI, je nyní dostupný v poslední verzi MORPH4.
     Výzkumník zkonstruoval nový model, který může pomáhat pěstitelům předpovídat výskyt tohoto patogenu na základě údajů prostředí odebraných z rostliny.
     Jestliže mají pěstitelé příslušný software, mohou tyto údaje dodávat průběžně a předpovídat různé aspekty životního cyklu plísně cibulové.
     Výzkumník sdělil pěstitelům na technologickém dni organizace Horticultural Development Company (HDC), konaném na konci června, že tento model prokázal 81% úspěšnost při předpovídání vzplanutí choroby. To je porovnáváno s jinými modely, jako například Downcast, který má 69% úspěšnost, a modelem Onimil, který má 63% úspěšnost. Tento systém je tak účinný, protože bere v úvahu tyto tři rizikové faktory:
  • vliv, která má teplota a vlhkost na sporulaci této choroby;
  • minimální vlhkost listů, která je potřeba pro to, aby se vyskytla infekce,
  • latentní perioda infekce (čas, za který se objeví symptomy na rostlině).                                                                                                                                                                               Při 5 °C trvá období mezi infekcí a projevením symptomů přes 50 dní, zatímco při 15 °C méně než 10 dní.

Horticulture Week, 2008, 3 July, s. 35