Bezpečnost potravin

Nový biotyp Nasonovia ribisnigri

Vydáno: 15. 8. 2008
Autor:

Nezávislá laboratoř Naktuinbouw potvrdila výskyt nového biotypu mšice Nasonovia ribisnigri na rezistentních odrůdách salátu.

Konsorcium mezinárodních osivářských firem se v loňském roce po výskytu mšice Nasonovia ribisnigri na rezistentních odrůdách salátu obrátilo na nezávislou laboratoř Naktuinbouw v Nizozemsku s žádostí o provedení výzkumu, který by potvrdil nebo vyvrátil existenci nového biotypu této mšice. Výzkumy ukázaly, že v různých oblastech západní Evropy se vyskytuje nový biotyp, který prolomil dosavadní rezistenci. V roce 2007 byly ve Francii, Německu, Rakousku a Belgii v různých odrůdách salátu rezistentních vůči mšici Nasonovia, jejichž osivo pocházelo od různých osivářských firem, nalezeny početné populace této mšice.
Laboratoř Naktuinbouw zkoumala tři vzorky populace mšice Nasonovia z Francie a jeden z Německa. Tyto vzorky byly použity ke kolonizaci rezistentních odrůd salátu od různých osivářských firem s cílem zjistit, zda se na nich mohou mšice rozmnožovat. Výsledek z 23. dubna 2008 potvrdil, že se tato populace na rezistentních odrůdách rozmnožila.
Nový biotyp mšice Nasonovia byl označen jako Nr. 1, aby byl odlišen od dosavadního biotypu Nr. 0. Současné rezistentní odrůdy salátu jsou nadále odolné vůči Nr. 0, který byl a stále je hlavním typem nacházeným v praxi.
Odborníci doporučují i nadále pěstovat odrůdy salátu rezistentní vůči Nasonovia ribisnigri, protože stále ještě zajišťují ochranu proti v současné době nejvýznamnějšímu biotypu Nr. 0. Kombinací ochranných opatření – použití rezistentní odrůdy, dobrá polní hygiena a aplikace přípravků na ochranu rostlin (pokud možno se střídáním účinné látky) – by měl být vývoj nového biotypu co nejvíce potlačen. Tato metoda je považována za nejúčinnější také vzhledem k možnosti dalšího prolomení rezistence novými biotypy.