Bezpečnost potravin

Nový alergen v rajčatech

Vydáno: 25. 3. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Tým španělských výzkumníků identifikoval doposud neznámý alergen vyskytující se ve slupce rajčat.

Studie, zveřejněná v Food Chemistry, informovala o nově zjištěném alergenu, známém jako ARP60S, který je spojen s alergickou přecitlivělostí a prokazuje vazebnou schopnost imunoglobulinu E (IgE). Přičemž IgE je rozhodující protilátkou spojenou s alergickou reakcí.
Nový alergen přítomný ve slupce rajčat byl objeven za využití metod molekulární biologie. Vyznačuje se vysokou shodou s doposud známými popsanými alergeny, které se vyskytují u plísní a mandlí.
Objev nového alergenu je dalším příspěvkem k současným znalostem o potravinových alergenech a výrobci potravin si musí být vědomi nebezpečí, které představují přítomné složky potravin s alergickým potenciálem, jež však nemusí být ihned patrný.
Autoři studie konstatovali, že ačkoli výskyt alergie na rajčata zůstává relativně neznámý, lze důsledky přecitlivělosti považovat za významné pouze v oblastech, kde jsou rajčata konzumována ve větší míře.
Z jednoho z dřívějších výzkumů alergií na rajčata například vyplynulo, že ve Středomoří na pobřeží Španělska se jedná o výskyt u přibližně 6,5 % sledovaných, přitom celosvětový odhad je pouze 0,3 %.
Doposud byly přesně popsány tři alergeny vyskytující se v rajčatech: Lyc e 1 (profilin), Lyc e 2 (ß-fructofuranosidáza), a Lyc e 3 (LTP-lipid transfer protein).