Bezpečnost potravin

Novelizované předpisy ES s obchodními normami pro drůbeží maso a vejce

Vydáno: 3. 7. 2008
Autor:

Vedle nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci trhů nyní platí nařízení 543/2008/ES a pravidly pro drůbeží maso a nařízení 589/2008/ES s pravidly pro vejce.

Pro použitelnost nařízení 1234/2007/ES – nařízení o společné organizaci trhů – jsou nutná prováděcí pravidla  zaměřená na jednotlivé skupiny.
Pokud jde o drůbeží maso, platilo dosud "nařízení 1906/90/ES o některých obchodních normách pro drůbeží maso", které však bylo nařízením 1234/2007/ES  od 1. července 2008 zrušeno. Některá ustanovení a povinnosti zrušeného nařízení však nebyly do  nařízení 1234/2007/ES začleněny, což bylo nutné změnit, aby byla umožněna kontinuita a dobré fungování společné organizace trhu. Dále nařízení  1234/2007/ES stanovilo některé obchodní normy, pro které je nutný prováděcí předpis.
Kromě toho dosud platilo  i prováděcí nařízení 1538/1991/ES, které bylo nutno v řadě ustanovení pozměnit. Kromě jiného bylo nutné odpovídajícím způsobem použít definice uvedené v nařízeních 852/2004/ a 853/2004 (hygienický balíček).
Proto bylo vydáno nové nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, které s platností od 1. 8. 2008 ruší prováděcí nařízení 1538/1991/ES, nahrazuje ho a začleňuje výše uvedená nezařazená ustanovení.

Pokud jde o vejce, bylo původní "nařízení 1907/90/EHS o některých obchodních normách pro vejce"  v r. 2007 nahrazeno nařízením 1028/2006/ES, a nařízení 2295/2003/ES uvádějící podrobná pravidla k nařízení 1907/90 bylo nahrazeno nařízením 557/2007/ES (s účinností od 1. 7. 2007).
Nařízením 1234/2007/ES však bylo nařízení 1028/2006/ES zrušeno (s platností od 1. 7. 2008) a obdobně jako v případě drůbeže bylo třeba doplnit některá ustanovení, která do něho nebyla začleněna. Proto bylo vydáno „nařízení 589/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce“. Toto nové nařízení je kompilací některých ustanovení z nařízení 1028/2006/ES (nezařazených  do nařízení 1234/2007/ES) a veškerých ustanovení obsažených v prováděcím nařízení 557/2007/ES, které je tímto zrušeno (viz srovnávací tabulka v příloze IV.

Vzápětí bylo nařízení 589/2008/ES změněno nařízením 598/2008/ES, a sice pokud jde o označování vajec dodávaných potravinářskému řetězci (čl. 11).

Úřední věstní ES,  L 157, 15.06.2008, s.46

Úřední věstník ES, L 163, 24.06.2008, s.6

Úřední věstník ES, L 164, 25.06.2008, s. 14