Bezpečnost potravin

Novela směrnice o měrných jednotkách

Vydáno: 28. 5. 2009
Autor:

Směrnice 2009/3/ES umožňuje ve specifikovaných případech trvalé používání tradičních britských měr. Od r. 2010 požaduje označování jednotkami SI, při dodávkách do třetích zemí lze použít doplňkové indikace.

Směrnice 2009/3/ES, kterou členské státy musí implementovat do národních předpisů do konce r. 2009 stanovuje , že britské a irské jednotky (pinty, libry apod.) mohou být ve specifikovaných případech nadále na obalech uváděny.  Dosud platila ohledně této záležitosti výjimka ze směrnice 80/181/ES (do konce r. 2009 měl být stanoven termín zrušení výjimky), z níž se novelou stalo pravidlo. Už tedy neplatí, že k určitému termínu bude  na ostrovech používán výhradně metrický systém. V odůvodnění se uvádí, že vzhledem k lokálnímu charakteru a omezenému počtu produktů, jichž se to týká nejsou tradiční jednotky překážkou obchodu.
Novela směrnice dále stanovuje, že výrobky musí být označeny v jednotkách soustavy SI, ale prodlužuje se možnost používání doplňkových indikací vedle zákonných jednotek, pokud jsou při exportu do třetích zemí požadovány. Původně měla tato možnost platit jen do konce roku 2009.
Směrnice uvádí  jednotky soustavy SI a jejich zkratky.

EURLEX