Bezpečnost potravin

Novela nařízení o limitech reziduí pesticidů

Vydáno: 14. 9. 2008
Autor:

Nařízení 839/2008/ES mění nařízení 396/2005/ES, pokud jde maximální limity v některých produktech a na jejich povrchu.

Nařízení 839/2008/ES, kterým se mění nařízení 396/2005/ES (v platném znění, tzn včetně změnových nařízení), bylo přijato Komisí dne 31. července 2008 a má okamžitou platnost. Dochází ke změnám příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu.
 
 
Poznámka
Ve snaze o sjednocení limitů v členských zemích dochází v některých případech ke zvýšení limitních hodnot, což znamená menší přísnost, a vyvolává u některých skupin negativní reakce.
 
Další informace: