Bezpečnost potravin

Nové způsoby ochrany jahod proti roztočíku jahodníkovému

Vydáno: 4. 2. 2009
Autor:

Pracovník britského výzkumného centra East Malling Research ukázal ve výsledcích dvouleté studie, že pro ochranu jahod našel vhodné alternativy k přípravku Thiodanu, který byl stažen z používání.

     Ztráta pesticidního přípravku Thiodanu, na který britští pěstitelé jahod velmi spoléhali při ochraně jahodníku proti roztočíku jahodníkovému (Phytonemus pallidus), jim způsobila problém, jak se nejlépe vypořádat s tímto škůdcem.
     Tento roztoč způsobuje zakrňování, deformace a odbarvování listů v kořenových krčcích a snižuje výnos a kvalitu ovoce.
     Pracovník britského výzkumného centra East Malling Research (EMR) Adrian Harris ve výsledcích dvouleté studie ukázal, že našel vhodné alternativy k Thiodanu pro ochranu jahod.
     V prvním roce měla již pouze dvě z deseti ošetření přípravky Masai plus Silwet a Dynamec plus Silwet znamenitý účinek po dvou postřicích v srpnu v dávce 1 litr/ha a ve 14 denních intervalech.
     Lepších výsledků bylo dosaženo ve druhém roce studie přípravky aplikovanými ve vyšších dávkách, které jsou používány v Evropě – Dynamec – 500 ml/ha a Masai plus Silwet – 750 ml/ha.
     Účinnost dvou nových přípravků Novel 1 plus Silwet v dávce 640 ml/ha a Borneo plus Silwet – 500 ml/ha byly více nebo méně tak dobrá.
     Nejúčinnější ochrana proti roztočíku jahodníkovému byla získána s přípravkem Dynamec (98 %) a Novel 1 (97 %). Přitom Borneo poskytlo 85 %ní  a Masai 80 %ní ochranu.
     Smáčecí činidlo je pro dobrou ochranu jahod životně důležité, protože listy jahodníku mají voskový povrch a mnoho přípravků má nedostatečné smáčecí vlastnosti (a škůdce je proto přípravky relativně nedosažitelný), sdělil Harris na dni EMR Association/HDC věnovaném měkkému ovoci. Potíž je v tom, že Dynamec má pouze specifické schválení (SOLA) pro jahody, které neobsahuje přidání smáčedla.
     Samičky roztočíků kladou svá vajíčka na listy v kořenovém krčku a v létě může trvat pouze dva až tři týdny než se vylíhnou. Proto se tento škůdce může rozmnožovat velmi rychle a způsobovat vážné škody, jestliže se proti němu nepodnikne účinná kontrola.