Bezpečnost potravin

Nové zákonodárství pro aditiva, aromata a enzymy

Vydáno: 17. 8. 2008
Autor:

EP schválil v červenci 2008, že dosavadních 12 předpisů bude nahrazeno pouze čtyřmi: všeobecné podmínky pro schvalování, aditiva, aromata, enzymy.

9. července 2008 schválil Evropský parlament nové zákonodárství týkající se aditiv, enzymů a aromat . Dosavadních existujících 12 předpisů bude nahrazeno pouze čtyřmi předpisy, a sice jeden s obecnými podmínkami pro použití, a po jedné pro každou uvedenou skupinu látek. Podobně jako dosud budou uvedeny pozitivní seznamy přípustných produktů.
Aditiva
Při použití azobarviv (E 110, E 104, E 122, E 129, E 102 a E 124) bude nutno uvádět upozornění „může negativně působit na aktivitu a schopnost soustředění dětí“.
Nanotechnologie
V prvním čtení bylo Parlamentem požadováno aby byl stanoven limit pro nanotechnologie. Pokud bude již schválené aditivum nově vyrobeno nanotechnologií, čímž se dosáhne příslušné velikosti částic, bude muset být opětovně schvalováno.
Aromata
Pro označení aromat jako „přírodní“ budou stanoveny přísnější podmínky.
Předpokládá se, že dojde ke kompromisu ohledně jasnějších pravidel ohledně maximálních koncentrací nežádoucích látek. Tyto látky budou moci být přítomny pouze v případě, že se přirozeně vyskytují v rostlinách tradičně používaných k výrobě potravin či složek. Výjimky ze stanovených limitů budou platit, pokud aromatizující přísadou budou čerstvé, zmrazené nebo sušené byliny či koření.
Enzymy
Dosud nebyly enzymy, jakožto pomocné látky do potravin, legislativně regulovány. Legislativa členských zemí se v tomto hledisko velice liší.
 
Paralelně se schvalováním nových přísad bude prověřováno i kolem 300 dosud schválených aditiv a 2600 aromat.
 
Dtsch. Milchwirtschaft, 59, 2008, č. 15, s. 556