Bezpečnost potravin

Nové výzvy v uchovávání potravin

Vydáno: 23. 9. 2009
Autor:

Společná konference EFFoST a PathogenCombat, která se uskuteční ve dnech 11.–13.11.2009 v Budapešti.

Evropská federace pro potravinářské vědy a technologie (EFFoST) společně s realizátory projektu PathogenCombat financovaného Evropskou komisí organizuje konferenci zaměřenou na nové problematiky v konzervaci potravin. Konference se bude věnovat těmto hlavním tématům:
– zpracování (nově se objevující technologie, zdokonalené tradiční postupy, problémy s regulací/kontrolou výroby);
– bezpečnost (nově se objevující patogeny, problémy s posuzováním rizika, problematika hygieny, nezávadnosti vody a zajištění vody);
– udržitelnost (udržitelné procesy, výrobky).
 
Před konferencí se uskuteční dne 10.11.2009 workshop, který se bude zabývat nejnovějšími nálezy a budoucími aktivitami četných velkých projektů zaměřených na potraviny, které se řeší v 6. a 7. rámcovém programu EU.
 
 
Zdroj: Cordis