Bezpečnost potravin

Nové trendy ve zpracování drůbežího masa

Vydáno: 7. 9. 2010
Autor:

Masné výrobky bez syntetických potravinářských aditiv.

Drůbežářský podnik Klatovy ve spolupráci s českými a německými technology společnosti RAPS vyvinuli cenově přístupné drůbeží (kuřecí) masné výrobky z drůbežího (kuřecího) masa, při jehož výrobě se nepoužívá drůbeží separát ani syntetická potravinářská aditiva a ani žádné alergeny.
Část výrobních testů probíhala i v technologické dílně Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno (také některé další analýzy). Výsledkem technologických zkoušek je kuřecí dětský párek bez E, kuřecí Junior bez E, kuřecí marinované díly s kostí a bez kosti bez E. Všechny jsou vyrobené z kuřecího masa bez použití syntetických aditiv a alergenních složek, jejichž místo zaujaly čistě přírodní látky.
U nových výrobků je důležité, že ve všech parametrech dosahují přinejmenším stejných/ nebo lepších parametrů jako/než výrobky obsahující drůbeží separát a standardní aditiva (dusitany, syntetické polyfosfáty, glutamany, aj.).

Tento projekt byl řešen za finanční podpory výzkumného záměru Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin MSM 6215712402.

Potravinářská Revue 7, 2010, č.5, s.25-26
Objednávka kopie článku