Bezpečnost potravin

Nové stanovisko EFSA k vědeckým hodnocením rizika bisfenolu A pro lidské zdraví

Vydáno: 1. 10. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA z 30.9.2010.

Bisfenol A (BPA) je dlouhodobě v centru pozornosti odborníků v EU a pochopitelně i v ČR. V současnosti je diskutovanou otázkou možný zákaz používání této látky pro určité typy výrobků. Rezidua této látky totiž vyvolávají obavy jak odborné, tak i laické veřejnosti, zejména v souvislosti s použitím v polykarbonátech, ze kterých jsou vyráběny kojenecké lahve.
V zemích EU je v tomto směru rozhodující odbornou autoritou Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho vědecký panel zabývající se předměty určenými pro styk s potravinami (Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids – CEF).

Na žádost Evropské komise aktualizoval Vědecký panel CEF hodnocení rizika BPA pro lidské zdraví zejména proto, že na dané téma bylo nově v letech 2008 – 2010 publikováno velké množství studií, jejichž kvalita a aspekty jsou ovšem diskutabilní. EFSA publikoval své poslední stanovisko počátkem roku 2008, tj. v období zveřejňování těchto nových studií. 

V novém stanovisku jsou podrobně zkoumány především závěry zveřejněných studií. V některých případech zdůrazňované „vědecké“ důkazy, které prokazující jednoznačné zdravotní riziko, jsou sporné a některé studie tak nesplňují kriteria vědecky formulovaných závěrů. Příkladem může být i tzv. Stumpova studie (2009), kterou byl odůvodněn zákaz použití BPA v Dánsku. EFSA konstatuje, že studie nepotvrzuje negativní neurobehaviorální dopad BPA.

Podle původní informace ze strany EFSA mělo být konečné stanovisko zveřejněno v červnu 2010, po uskutečněných veřejných konzultacích k této problematice. Vzhledem k množství materiálu, které bylo nutno prostudovat a vyhodnotit, vydává EFSA své stanovisko 30. září 2010. Po zveřejnění bude následovat projednání na úrovni Komise a členských států EU. Tato jednání se pravděpodobně uskuteční v průběhu listopadu 2010.

Vědecké stanovisko k BPA můžete najít na webových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA