Bezpečnost potravin

Nové poznatky o sacharidech ve výživě

Vydáno: 25. 10. 2010
Autor:

ČPS a ÚZEI pořádají 26. 10. 2010  na Novotného Lávce další potravinářský úterek.

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST o. s., PRAHA

          Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS

 

a

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

(ÚZEI) Praha

 

                           Vás zvou

 

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 26. října   2010 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 213 ve 2. p. na téma:

 

 

Nové poznatky o sacharidech ve výživě

 

 

Přednášející:

 

Ing. Marcela Sluková, Ph.D

 

Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc.

 

MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

               Ing. Ctibor P e r l í n, CSc., v. r.                     Ing. Václav Bašek, CSc., v. r.

                         předseda ČPS o. s.                                            ředitel ÚZEI

 

             prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v. r.         Ing. Lenka Mejstříková, v. r.

                    vědecký tajemník ČPS o. s.                 organizační tajemník pro potravinářské 

                                                                                                       úterky, ČPS o. s.

 

 

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.

Změna programu vyhrazena.

Kontaktní adresa: Ing. Lenka Mejstříková tel. 222 000 309,  e-mail: mejstrikova.lenka@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. L. Kopalová, tajemník ČPS, tel. 224 252 842