Bezpečnost potravin

Nové odrůdy GM kukuřice

Vydáno: 11. 11. 2010
Autor:

Evropská komise povolila další geneticky modifikované odrůdy kukuřice k potravinářským a krmným účelům.

Evropská komise povolila další geneticky modifikované odrůdy kukuřice k potravinářským a krmným účelům. Odrůdy 1507×59122, 59122x1507xNK603, Mon88017xMon810, Mon89034xNK603 a Bt11xGA21 byly poprvé registrovány, pro Bt11 byla registrace obnovena. Všechny tyto odrůdy se však v EU nesmí pěstovat, pouze dovážet a zpracovávat; pro všechny vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin pozitivní hodnocení. Povolení EU platí na deset let, odpovědnost bude muset být regulována jednotlivými státy.
Více informací naleznete na adrese http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
DLZ Agrarmagazin, 2010, č. 9, s. 66